Gènesi del Diccionari:

El present Diccionari no existeix, sembla, en cap altra llengua del món. Tampoc n'existeix, sembla, cap altre que s'hi assembli. Això ens fa, com a país i una vegada més, capdavanters en llengua i cultura. El Diccionari, tant en la seva vessant Fonètica com Gràfica, és una obra innovadora, que pot aportar nous punts de vista i utilitats que no s'han trobat fins ara.

El diccionari de seqüènces vocàliques és obra de dos autors: en Lluc Besses i n'Isidre Porta. En Lluc va posar-ne en marxa la creació amb mitjans manuals, mentre que n'Isidre en va assumir la continuació per mitjans informàtics. En Lluc va concebre aquest Diccionari cap a la primeria dels anys vuitanta del segle passat: ara fa, doncs, una trentena d'anys. Va treballar-hi manualment durant molt temps fins al punt d'arribar a classificar uns seixanta mil mots.

N'Isidre va veure que una obra així podia dur-se a terme molt més fàcilment per mitjans informàtics, de manera que va començar a treballar-hi fins a obtenir els presents resultats.

Visió General

La tipologia del present Diccionari es podria resumir com a "Síl·labes, Estructures Vocàliques i Tonicitat". El Diccionari inclou també de manera implícita el concepte d'un Diccionari Sil·làbic. El Diccionari parteix de la idea que si es fa una classificació de mots, tant a partir de les seves estructures gràfiques com de les seves estructures fonètiques, es pot arribar a extreure una informació que és impossible d'extreure d'altra manera i que no es troba en cap dels altres Diccionaris publicats a dia d'avui, ni en format paper ni en format electrònic. Sens dubte, una característica comuna de totes les paraules és que la seva pronunciació només és possible gràcies a les vocals. Aquestes es podrien considerar, en un sentit modern de la llengua, com "l'ADN de la llengua", ja que són les unitats bàsiques de pronunciació que, juntament amb les consonants, formen la unitat bàsica de les paraules, la síl·laba. Les paraules també tenen una accentuació pròpia, que les distingeix les unes de les altres. És el que anomenem Tonicitat, de manera que a partir d'aquesta podem classificar les paraules en: Agudes, Planes, Esdrúixoles (i Monosíl·labs).

Zona de Control
Usuari
Paraula de pas